Uvjeti poslovanja

1. OPĆE ODREDBE UVJETA PRODAJE
 Nositelj svih prava na internet stranici www.autonett.hr je trgovačko društvo Autonett d.o.o. (dalje u tekstu: Autonett ). Autonett putem navedene stranice pruža uslugu prodaje putem svoje internet stranice. Korištenje stranice i svih pridruženih stranica i servisa na autonett.hr domeni smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem interneta te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Autonett, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.
 Pružatelj usluge prodaje putem interneta je Autonett d.o.o., Buzinski prilaz 9, 10010 Zagreb, OIB: 80497894133 Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obvezama.
 Autonett  pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.
 Autonett pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio internet stranica u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.
 Autonett pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge prodaje u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.
 Korištenje usluga stranica Autonett odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje internet stranica djeci ili maloljetnim osobama nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Autonett ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost .

Autonett se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na autonett.hr. Autonett zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.
 NAPOMENA:
 Slike proizvoda na stranicama Autonett su ilustrativne prirode. Slika koja ilustrira proizvod na internetskoj stranici autonett.hr ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda te kupac takve prozvode ne može reklamirati s te osnove. 
 Autonett će nastojati na web stranicama autonett.hr objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.  2. UVJETI PRODAJE
 I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji
 Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Autonett-a za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Autonett-a, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.
 Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Autonett Internet stranica uz plaćanje odgovarajuće cijene toga proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem te Interneta.


Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Autonett-a na jedan od slijedećih načina:


•odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Autonett-a,
•odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik Autonett-a,

a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka. 
 b) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.
 c) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, AUTONETT d.o.o.  zadržava pravo, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.
 d) Registracijom (koja uključuje plaćanje usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između Autonett d.o.o. i korisnika kao kupca.
 e) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.
 f) Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.
 h) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (sedam) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

- ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,
- ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
- ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Autonett d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Autonett d.o.o.,Buzinski prilaz 9, 10010 Zagreb), elektroničkom poštom na info@autonett.hr , u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen , povrat ne uključuju troškove isporuke već samo vrijednost isporučene robe, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana kada Autonett d.o.o., zaprimio korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca Autonett d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena u stanju u kojem je i isporučena. Ako roba i ambalaža ima vidlljive znakove oštećenja i korištenja Autonett d.o.o. ima pravo umanjiti vrijednost povrata ili odbiti povrat sredstava ako je roba nepravilno ugrađivana ili nije korištena u skladu sa preporukom proizvođača.
 Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Autonett d.o.o. Buzinski prilaz 9, 10010 Zagreb,  bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana kada je uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora pošalje mail kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

II) Uvjeti i postupak kupnje
 Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.
 Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). U sve cijene je uračunat PDV.

III) Dostava i uvjeti dostave
•trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i izdaje vam se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave
•trošak dostave bit će iskazan u košarici uz cijenu proizvoda
•rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je 3 radna dana od dana zaključene narudžbe, izuzev proizvoda s posebnom napomenom
•rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na hrvatske otoke je do 5 radnih dana
•u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike IV) Reklamacije i prigovori


Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:•na e-mail adresu: info@autonett.hr,
•na adresu: Autonett d.o.o., Buzinski prilaz 9,10 010 Zagreb.

 

V) Jamstvo za ispravnost prodanih proizvoda

Proizvodi za koje dajemo jamstvo u skladu su sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača imaju jamstvo 12 mjeseci. Jamstvo ne vrijedi ako roba nije ugrađena u auto servisu. Jamstvo vrijedi samo uz predočenja kopije računa od servisa. Za ugrađene dijelove zahtijevamo predočenje računa/radnog naloga  mehaničara/servisa (za dijelove uz koje je obavezno mijenjati i popratni sadržaj ili napraviti potrebne radnje molimo priložiti račun/radni nalog ako su isti promijenjeni ili su napravljene određene radnje).

Jamstvo neće vrijediti u sljedećim uvjetima (vrijedi za sve programe obuhvaćene jamstvom)

  • Ako proizvod nije ugrađen u skladu s uputama proizvođača ili ako su slični prepravci izvedeni naknadno
  • Ako je proizvod ugrađen u vozilo koje nije predviđeno po katalogu
  • Ako je proizvod oštećen prilikom ugradnje ili nepravilno ugrađen
  • Ako se vozilo upotrebljavalo u autosportu, taksi službi
  • Ako je napravljena manipulacija snage/okretnog momenta motora vozila (tuning)
  • Ako vozilo radi u nepovoljnim radnim uvjetima (preveliko opterećenje, vuča tereta/prikolice, …)
  • Ako je oštećenje uzrokovano lošim održavanjem samog vozila ili prometnom nezgodom
  • Ako je došlo do redovnog trošenja tarnog materijala kod potrošne robe (gume, kočnice, baterije, setovi kvačila, sajle, žarulje itd.)
  • Jamstvo vrijedi samo za tvorničke pogreške

Jamstvo na određeni artikl nije prenosivo te vrijedi samo i jedino prvom kupcu.

Račun kao dokaz kupnje je obavezan za sve reklamacijske postupke.

Ako popravak/zamjena artikla ne bude moguća zadržavamo pravo ponuditi zamjenski artikl iste ili veće vrijednosti ili u slučaju nemogućnosti zamjene vratiti dio novca proporcionalan preostalom pretpostavljenom životnom vijeku artikla.

Artikl održavajte i popravljajte uvijek i strogo u skladu s uputama proizvođača jer u suprotnom može doći do oštećenja artikla koje bi moglo uzrokovati ozbiljnu nezgodu.

Autonett d.o.o. jamči za ispravnost proizvoda u vremenu trajanja jamstva (računajući od predaje proizvoda kupcu) te je dužan u slučaju reklamacije proizvoda isti poslati na provjeru i/ili popraviti u razumnom roku, ako to nije moguće dužan je kupcu predati zamjenski artikl iste ili veće vrijednosti, a u slučaju nemogućnosti zamjene vratiti novac.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije proizvod će se dati stručnoj pravnoj osobi i/ili na vještačenje vještaku. U slučaju da se utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak stručnog ispitivanja snosi Autonett d.o.o., a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.

Jamstvo na kupljene proizvode traje godinu dana ukoliko nije drugačije navedeno jamstvenim listom. Ako uz proizvod niste dobili jamstvo, račun je jamstvo za kupljenju robu.


3. ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI
 Autonett d.o.o. se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Autonett d.o.o. može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi u Autonett d.o.o.

Autonett d.o.o. ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Autonett d.o.o. za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.